Klachtenregeling Natuurlijk Fit met Brigitta

 

Versie 0.3

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-04-2022.

 

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Natuurlijk Fit met Brigitta voldoet aan deze eisen. Graag leggen we kort uit wat dit betekent.

 

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als klant van Natuurlijk Fit met Brigitta een klacht heeft over de geboden adviezen. Onze voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij zijn aangesloten.

Met ingang van 02-01-2018 is Natuurlijk Fit met Brigitta bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het  NIBIG.

 

ODR-platform

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Contact

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl.   

Zij informeren u over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

NIBIG registratienummer: 529451

 

Dit betekent dat wij:

zijn aangesloten bij de Geschilleninstantie Zorggeschil (art. 18 Wkkgz);

beschikken over een klachtenprocedure (art. 13 Wkkgz);

op afroep beschikken over een klachtenfunctionaris (art.15 Kkkgz);

zijn opgenomen in het Gelaagd Register van het NIBIG.