Privacy verklaring Natuurlijk Fit met Brigitta

 

Versie 0.3
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-10-2021.

 

Natuurlijk Fit met Brigitta, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 66328047, vindt uw privacy en het veilig verwerken van uw persoonsgegevens heel belangrijk. Op verschillende manieren verzamel ik persoonsgegevens. Welke gegevens precies worden verzameld hangt af van wat uw hulpvraag. Daarom laat ik u hieronder graag zien hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

 

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Natuurlijk Fit met Brigitta

Brigitta Kruse

Den Aam 21

7044 AB Lengel

 

0031 (0)6 83 08 76 08

info@natuurlijkfitmetbrigitta.nl

www.natuurlijkfitmetbrigitta.nl

 

Privacyverklaring Natuurlijk Fit met Brigitta

Ik verwerk persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevens en wil daarom transparant zijn in de wijze waarop ik omga met de gegevens van de gebruikers van de website en diensten van Natuurlijk Fit met Brigitta. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden in het kader van mijn diensten. Door gebruik te maken van mijn website geeft de gebruiker aan mijn privacybeleid te accepteren.

 

Registratie persoonsgegevens
Ik verwerk persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van mijn dienstverlening. Zo worden persoonsgegevens verwerkt voor het opnemen van contact, het kunnen leveren van en informeren over producten en diensten (indien daarvoor toestemming is verleend) en de facturering van mijn diensten. Het gaat in ieder geval om de volgende persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Informatie over de gezondheidstoestand;
  • Gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming ook te allen tijde weer intrekken.

 

Doeleinden van gegevensverwerking
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor het opstellen van een behandelplan of alle andere vormen van begeleiding;
  • Voor het op uw verzoek verstrekken van vrijblijvende informatie en offertes en het versturen van een nieuwsbrief, als u zich daarvoor heeft aangemeld;
  • Voor het verbeteren van mijn website.

 

Als u contact met mij opneemt, wil ik u zo goed mogelijk helpen. Hiervoor sla ik de e-mailgesprekken die u met mij voert op. Soms vraag ik u om specifieke persoonsgegevens aan mij door te geven tijdens een e-mail- of telefoongesprek. Dit is ten behoeve van de aangevraagde dienstverlening. Ook maak ik aantekeningen van ons contact, zodat ik precies weet wat er is besproken als u een volgende keer contact met mij opneemt.

 

Natuurlijk Fit met Brigitta heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. Ik kan echter niet controleren of een websitebezoeker jonger is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Delen van persoonsgegevens
Ik vind uw privacy heel belangrijk. Daarom deel ik bepaalde of specifieke persoonsgegevens alleen met partners en derden als dit echt noodzakelijk is en altijd in overleg met u. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een persoonlijk DOEN-plan. Ik verkoop uw gegevens nooit zomaar aan derden.

 

Beveiliging gegevens
Ik draag er zorg voor dat uw persoonsgegevens optimaal beveiligd zijn. Daarnaast bewaar ik uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit houdt in ieder geval in dat uw persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar worden bewaard, tenzij omstandigheden zich voordoen die het rechtvaardigen de gegevens langer te bewaren.

 

Rechten betrokkenen:
U heeft bij mij recht op inzage, correctie, overdragen en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden gericht via de hierboven genoemde contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er ook op wijzen dat u het recht heeft een klacht in te dienen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookieverklaring Natuurlijk Fit met Brigitta

Ik maak gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om een website goed te laten draaien. Het zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt door onze cookies inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website wordt gebruikt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. Analytische cookies gebruik ik om de website voor mijn klanten te optimaliseren. Dit doe ik met Google Analytics.

 

Google Analytics
Ik wil graag weten hoe mijn website gebruikt wordt zodat de website op basis hiervan optimaal ingericht kan worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit brengt met zich mee dat de website cookies van Google plaatst. De informatie die via deze cookies verkregen wordt, zal door Google geanalyseerd worden op een zo anoniem mogelijke manier. Het IP-adres van de gebruiker wordt hierbij geanonimiseerd, waardoor herleiding tot een persoon niet mogelijk is. Google slaat de verzamelde informatie op op Amerikaanse servers welke conform de Safe Harbor principes beschermd zijn. Google zal de verzamelde informatie tot slot nooit met derden (niet bij Google betrokken) delen, tenzij hiertoe gedwongen wordt volgens een wettelijke verplichting.

 

Social media
Ik maak gebruik van de social mediakanalen LinkedIn, Facebook en Instagram. Deze kanalen plaatsen zelf cookies op mijn website. Lees het privacy statement van deze kanalen om meer te weten te komen over de wijze waarop zij gegevens verwerken.

 

LinkedIn:             https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook:           https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram:          https://help.instagram.com/155833707900388

 

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor het verzamelen van gegevens via cookies, voor zover uw toestemming nodig is voor het mogen plaatsen van deze cookie.

 

Overig
Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan ik geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens.

 

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact worden opgenomen via bovengenoemde contactgegevens.