Privacyverklaring Natuurlijk Fit met Brigitta

 

Versie 0.3

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-04-2022.

 

Natuurlijk Fit met Brigitta, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 66328047, vindt uw privacy en het veilig verwerken van uw persoonsgegevens heel belangrijk. Op verschillende manieren verzamelen wij persoonsgegevens. Welke gegevens precies worden verzameld hangt af van wat uw hulpvraag. Daarom laten wij hieronder graag zien hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Natuurlijk Fit met Brigitta

Den Aam 21

7044 AB Lengel

info@natuurlijkfitmetbrigitta.nl

www.natuurlijkfitmetbrigitta.nl

0031 (0)6  830 876 08

KVK: 66328047

BTW: NL001864350B80

 

Privacyverklaring Natuurlijk Fit met Brigitta

Wij verwerken persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevens en willen daarom transparant zijn in de wijze waarop wij omgaan met de gegevens van de gebruikers van de website en diensten van Natuurlijk Fit met Brigitta. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden in het kader van onze diensten. Door gebruik te maken van onze website geeft de gebruiker aan ons privacybeleid te accepteren.

 

Registratie persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening. Zo worden persoonsgegevens verwerkt voor het opnemen van contact, het kunnen leveren van en informeren over producten en diensten (indien daarvoor toestemming is verleend) en de facturering van onze diensten. Het gaat in ieder geval om de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Informatie over het eet-, en leefpatroon;

Informatie over de gezondheidstoestand.

 

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming ook te allen tijde weer intrekken.

 

Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor het opstellen van een behandelplan of alle andere vormen van begeleiding;

Voor het opstellen van een persoonlijk advies voor gebruik voedingssupplementen;

Voor het op uw verzoek verstrekken van vrijblijvende informatie en offertes en het versturen van een nieuwsbrief, als u zich daarvoor heeft aangemeld;

Voor het verbeteren van onze website.

 

Als u contact met ons opneemt, willen wij u zo goed mogelijk helpen. Hiervoor slaan wij de e-mailgesprekken die u met ons voert op. Soms vragen wij u om specifieke persoonsgegevens aan ons door te geven tijdens een e-mail- of telefoongesprek. Dit is ten behoeve van de aangevraagde dienstverlening. Ook maken wij eventueel aantekeningen van ons contact, zodat wij precies weten wat er is besproken als u een volgende keer contact met ons opneemt.

Natuurlijk Fit met Brigitta heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Delen van persoonsgegevens

Wij vinden uw privacy heel belangrijk. Daarom delen wij bepaalde of specifieke persoonsgegevens alleen met partners en derden als dit echt noodzakelijk is en altijd in overleg met u. Bijvoorbeeld voor het vragen van advies aan uw behandelaar. Wij verkopen uw gegevens nooit zomaar aan derden.

 

Beveiliging gegevens

Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens optimaal beveiligd zijn. Daarnaast bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit houdt in ieder geval in dat uw persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar worden bewaard, tenzij omstandigheden zich voordoen die het rechtvaardigen de gegevens langer te bewaren.

 

Rechten betrokkenen:

U heeft het recht op inzage, correctie, overdragen en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden gericht via de hierboven genoemde contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er ook op wijzen dat u het recht heeft een klacht in te dienen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookieverklaring Natuurlijk Fit met Brigitta

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om een website goed te laten draaien. Het zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt door onze cookies inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website wordt gebruikt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. Analytische cookies gebruiken wij om de website voor onze klanten te optimaliseren. Dit doen wij met Google Analytics.

 

Google Analytics

Wij willen graag weten hoe onze website gebruikt wordt zodat de website op basis hiervan optimaal ingericht kan worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit brengt met zich mee dat de website cookies van Google plaatst. De informatie die via deze cookies verkregen wordt, zal door Google geanalyseerd worden op een zo anoniem mogelijke manier. Het IP-adres van de gebruiker wordt hierbij geanonimiseerd, waardoor herleiding tot een persoon niet mogelijk is. Google slaat de verzamelde informatie op Amerikaanse servers welke conform de Safe Harbor principes beschermd zijn. Google zal de verzamelde informatie tot slot nooit met derden (niet bij Google betrokken) delen, tenzij hiertoe gedwongen wordt volgens een wettelijke verplichting.

 

Social media

Wij maken gebruik van de social mediakanalen Facebook en Instagram. Deze kanalen plaatsen zelf cookies op onze website. Lees het privacy statement van deze kanalen om meer te weten te komen over de wijze waarop zij gegevens verwerken.

Facebook:           https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram:          https://help.instagram.com/155833707900388

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor het verzamelen van gegevens via cookies, voor zover uw toestemming nodig is voor het mogen plaatsen van deze cookie.

 

Overig

Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens.

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact worden opgenomen via bovengenoemde contactgegevens.