Acetylcholine

Gaba is een remmende neurotransmitter en remt neuronale activiteit in het brein. Het zorgt ervoor dat bepaalde delen van het brein uitgezet kunnen worden waardoor bepaalde prikkels niet meer binnen komen. Dit zorgt voor rust in het hoofd. Tevens zorgt het voor relaxatie van de spieren. Deze neurotransmitter heeft kalmerende eigenschappen, net als valium. Zo'n 17% van de bevolking heeft een Acetylcholine natuur.

 

Acetylcholine natuur:
Iemand die van nature over veel acetylcholine beschikt, is vaak gevoelig en sociaal ingesteld. Deze persoon is zintuiglijk geörienteerd, flexibel, creatief en impulsief. Een snelle denker, die constant aan anderen denkt, hij/zij beleeft plezier aan het enthousiast uitwisselen van ideeën en staat hierdoor open om alles te proberen. Deze persoon is charismatisch en goed in het onderhouden en het maken van vriendschappen.

 

Acetylcholine tekort:
Iemand die een tekort aan Acetylcholine heeft, merkt dit in eerste instantie aan het verminderd denken, verminderde zintuiglijke waarneming, afnemend enthousiasme en vergeetachtigheid. Als het brein trager wordt, wordt het lichaam ook trager.