Klachtenreglement Natuurlijk Fit! met Brigitta

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klacht bespreken
Mijn streven en intentie is om een deskundig, kwalitatief goed en professioneel advies te geven dat afgestemd is op u en uw situatie. Wanneer u desondanks een klacht heeft dan kunt u deze met mij bespreken. Een gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw klacht wegnemen. Het is goed om kenbaar te maken waarover u ontevreden bent en wat u anders had willen zien of wilt zien bij de behandeling of een andere dienst vanuit Natuurlijk Fit! met Brigitta. Ik zal mijn uiterste best doen om samen met u tot een bevredigende oplossing te komen.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Mocht u het om welke reden dan ook niet prettig vinden om uw klacht met mij persoonlijk te bespreken, of komen we er samen niet uit dan kunt u de klachtenprocedure, naar aanleiding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), middels een onafhankelijke klachtenfunctionaris laten verlopen.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris).

Met ingang van januari 2018 is mijn praktijk bij het NIBIG, een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact NIBIG
Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.